Jovana Rikalo

12-13 юни

  Първи ден:
  Теория за вдъхновението, как да го намерим?
  Стъпка по стъпка за създаване на идея
  Комуникация с модела
  Местоположение и реквизит
  Ръководство за позиране на модела и композиция
  Продавайте снимки онлайн

  Втори ден:
  RAW редактиране
  Ретуш на кожата
  Как се прави композиция
  Как да тонирате
  Експортиране снимки за уеб и социални медии